Jak se správně starat o kotel či jiné zdroje tepla – Kominici.cz

Jak se správně starat o kotel či jiné zdroje tepla

Hasiči během sezóny vyjíždějí k požárům, které často vznikají v důsledku nesprávné obsluhy topných spotřebičů, špatným umístěním kotle, nevhodnou manipulací se žhavým popelem nebo například nevyčištěným komínem. Aby se topná sezóna, obešla bez zbytečných nepříjemností, je důležité dodržovat některá doporučení. Ta nejdůležitější jsme pro vás sepsali níže.

Správné umístění spotřebiče
Prostor je pro spotřebič, jako je kotel a jiné topidlo, velmi zásadní. Například v garážích mohou být za určitých technických podmínek umístěny plynové kotle, které si neberou vzduch z místnosti. Skladování hořlavých látek v prostoru okolo kotle je však zakázáno a aby mohl být plynový kotel v garáži umístěn, je nezbytné mít v místnosti i okno, které zajišťuje cirkulaci vzduchu.

Připojení spotřebiče odborníkem
V případě, že topný zdroj neinstaloval odborník, zvažte jeho návštěvu alespoň dodatečně. Správné připojení může předejít poškození spotřebiče a je koneckonců také nutnou podmínkou revize.

Cirkulace vzduchu
Především u plynových spotřebičů je třeba dbát na dostatečný přísun vzduchu, který napomáhá ke správné funkci zařízení. Jednak zajistí optimální spalování, ale také tím předejdete případnému hromadění škodlivých či jinak nebezpečných látek. Cirkulace vzduchu dosáhnete oknem v místnosti, nebo například správně fungující vzduchotechnikou.

Průchodné spalinové cesty
Spaliny, které vznikají během topení, je nezbytné odvést do komína. Ten musí být vždy řádně vyčištěný, aby se v něm saze a spaliny neusazovaly a nemohlo tak dojít k případnému požáru. Správné průchodnosti komína dosáhnete pravidelným odborným čištěním, jen pozor na to, že čištění je nutné provádět v době, kdy komín několik dní nepoužíváte. Kontrola tedy ideálně probíhá před a nebo po topné sezóně.

Bezpečný odstup
Každý spotřebič má výrobcem stanovenou bezpečnou vzdálenost od ostatních předmětů, kterou je nezbytné dodržovat. Při manipulaci se zdrojem tepla v blízkosti hořlavých předmětů může dojít k jejich vznícení.

Nehořlavá podlaha
V místnosti, kde se nachází kotel, je nutné mít nehořlavou podlahu, a to včetně izolační podložky. Je to prevence proti požáru, který může být způsobený vypadlými částmi hořícího paliva.

Pravidelné čištění a revize
V neposlední řadě také nezapomínejte na pravidelnou kontrolu zdroje tepla. Revizi plynových kotlů a kotlů na pevná paliva provádí technik jednou za tři roky. Čištění spalinových cest potom nechte provést kominíkem jednou ročně.