Pracovní doba PO–PÁ

7:00–11:30, 12:00–16:30

Napište nám

info@kominici.cz

Zavolejte nám

565 55 44 44

Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinové cesty?

9. ledna 2024

Jedním z hlavních rozdílů mezi revizí a kontrolou spalinové cesty je to, že zatímco v případě revizí se jedná spíše o jednorázovou záležitost, kontroly je třeba provádět pravidelně. Lhůty pro provádění kontrol jsou upraveny nařízením vlády č. 91/2010 Sb.

Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty musí být vždy provedena odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem. 

Revize spalinové cesty se provádí v těchto případech:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Po provedení revize je vždy důležité nechat si vydat písemnou revizní zprávu spalinové cesty a pečlivě ji uchovat.

Kontrola spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty musí být provedena odborně způsobilou osobou, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví. S kontrolou spalinové cesty souvisí také její pravidelné čištění.

Kontrolu je možno provádět přes celý rok, ideálně však v těch měsících, kdy se netopí. Lhůty pro provádění kontrol jsou upraveny nařízením vlády č. 91/2010 Sb. Odvíjí se od druhu používaného paliva, výkonu připojeného kotle a také od toho, zda se topí celoročně nebo jen přes topnou sezónu.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
  • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  • posouzením jejího stavebně technického stavu.

Po provedení kontroly je také nutné nechat si vystavit písemnou zprávu a tento doklad uchovat.

Revize a kontroly spalinových cest jsou ze zákona povinné, a z toho důvodu Vám při nedodržení předepsaných lhůt může hrozit nemalá pokuta.

Zajistěte si pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest od jedničky v oboru.

Další aktuality

Využití dřevěného popela

Topíte rádi v krbu či kamnech, ale potom si vždy lámete hlavu nad tím, kam s popelem? V tomto článku se dozvíte pár tipů, jak...

Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinové cesty?

Jedním z hlavních rozdílů mezi revizí a kontrolou spalinové cesty je to, že zatímco v případě revizí se jedná spíše o...

Nosí kominíci štěstí?

Vysvětlení se nabízí hned několik a všechna sahají do daleké historie. Tím nejznámějším je příběh s Marií...

© 2024 - Všechna práva vyhrazena. CUP Kominictví s.r.o.
Jsme součástí skupiny ARMEX