Pracovní doba PO–PÁ

7:00–11:30, 12:00–16:30

Napište nám

info@kominici.cz

Zavolejte nám

565 55 44 44

Časté dotazy

Periodickou kontrolu komína musíte nechat provést kominíka minimálně jednou za rok. Od 1. ledna 2016 je to dokonce vaše povinnost! Ukládá vám to vyhláška č. 34/2016 Sb. Platí to nejen pro domácnosti, ale také pro rodinné a bytové domy. Kontrole podléhají také  komíny od kondenzačních kotlů, turbokotlů a karem na plyn.

Pravidelnou  roční kontrolu kominíkem nemusíte mít, pokud vlastníte tzv. vafky, které jsou odvětrávané fasádou. Kontrola se netýká ani komínů, které se nevyužívají. V takovém případě ale musíte zajistit, aby byly chráněné proti dešti a zřetelně označené, aby bylo jasné, že jsou opravdu vyřazené z činnosti. Čištění, kontrolu i revizi kouřovodů, komínů či spotřebičů v žádném případě neberte na lehkou váhu. Vyhláška č. 34/2016  upravuje podmínky, které jsou vyhovující pro provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv z hlediska požární bezpečnosti. 

V rámci kontroly komínů se provádí jejich odborné posouzení ohledně  celkového stavu. Kontrola v sobě zahrnuje  kontrolu požární bezpečnosti objektu, a to zejména vůči  stavebnímu provedení komínu a umístění hořlavých součástí dané stavby.  Kontrolu provádí kominík nebo revizní technik spalinových cest. Při kontrole je nutné zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí daného komína. Je potřeba také zajistit nejen přístup k samotnému spotřebiči, ale i na střechu objektu. Kontrolou kominíka projde i kouřovod. Právě proto je důležité  zajistit také volný přístup ke komínovým dvířkům, a to primárně kvůli bezproblémovému výběru sazí.

Lhůty čištění a kontrol komínů závisí na používaném palivu, výkonu připojeného spotřebiče paliv a na tom, zde je topeno pouze přes sezónu nebo celoročně. Minimálně je nutné provádět kontrolu a čištění jednou za rok.

Také je vhodné nechat komín vyčistit v případě, že dlouhodobě ztrácí tah nebo po používání nekvalitního paliva.

Jakmile se prostřednictvím operátorek v našem call centru dohodnete na termínu čištění, přijede k vám kominík ve smluvený čas. Nejdříve provede vizuální prohlídku vnější části spalinové cesty po celé její délce. Zjistí tak, zda jsou na spalinové cestě vybírací, vymetací nebo čistící otvory a jestli jejich počet a provedení odpovídá normovým hodnotám. Poté kominík zkontroluje odstup pláště komína od spalných konstrukcí a posoudí celkový  stav komínového tělesa  i průduchu.

Součástí kontroly je samozřejmě i prohlídka a případné vyčištění kouřovodu. K prohlídce komínového průduchu používáme mimo jiné také endoskopickou kameru. Poté, co se  provede vizuální kontrola spalinové cesty je vystaven protokol o provedení kontroly a případně i čištění komínu. Celková délka prohlídky spalinové cesty se pohybuje v rozmezí zhruba 40 až 60 minut a je závislá na podmínkách přístupu k ústí komínu, složitosti demontáže či  montáže kouřovodu, popřípadě znečištění komínového průduchu.

Podle nového zákona, který vstoupil v platnost od ledna 2016, musí majitel nemovitosti nechat komín zkontrolovat kominíkem minimálně jedenkrát do roka. Kominík mu následně vydá zprávu o čištění a kontrole spalinové cesty. Při vyšetřování vychází pojišťovny z hasičské zprávy. Jakmile je požár zaviněn zanedbáním péče o komín, vyplatí vám méně, než kolik škoda skutečně stála.

I kdyby vás peníze, o které přijdete kvůli špatné péči o komín, vůbec nezajímaly, myslete alespoň na svůj život. Ucpaný komín může způsobit otravu oxidem uhelnatým všech členů domácnosti. V případě, že kontrola zjistí, že nemáte provedenou periodickou kontrolu kominíkem, může se pokuta vyšplhat pro fyzické osoby až do výše 10 000 Kč, pro právnické osoby je to až 100 000 Kč.

Každý uživatel komína a kouřovodu si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nemohlo dojít k požáru ovšem i při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi, nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem. 

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanoveným tímto prováděcím nařízením a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Revize spalinové cesty je důležitá, a to nejen když spalinovou cestu uvádíte do provozu. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Revize spalinové cesty se provádí:

  1. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  2. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  3. po komínovém požáru,
  4. při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobených v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření výskytu trhlin ve spalinové cestě.

Domluvte si termín čištění

pokud potřebujete poradit, volejte na 565 55 44 44

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů

© 2024 - Všechna práva vyhrazena. CUP Kominictví s.r.o.
Jsme součástí skupiny ARMEX