Pracovní doba PO–PÁ

7:00–11:30, 12:00–16:30

Napište nám

info@kominici.cz

Zavolejte nám

565 55 44 44

Nebezpečná „levná paliva“

5. října 2021

Někteří lidé využívají k vytápění svých domácností „levné palivo“ – odpady. Již nedomyslí skutečnost, že spalováním odpadů v domácích topeništích tak stále častěji přispívají ke vzniku rakoviny, srdečních či dýchacích onemocnění. Spalováním v lokálních topeništích (kamnech, otevřených ohništích) dochází kvůli nízkým teplotám k nedokonalému spalování a vzniku celé řady jedovatých a karcinogenních látek. Jakmile tyto látky opustí komín, nezmizí nikde v ovzduší. Často jsou tak do ovzduší vypouštěny látky, které pomalu poškozují zdraví nás všech. Co byste rozhodně neměli spalovat?

Plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více, čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP) – např. Izolační folie, umělohmotné vodovodní potrubí apod., polyetylenu (PE) – např. Mikrotenové sáčky, potravinové folie či PET lahví podporujete vznik polycyklických aromatických uhlovodíků.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením vyprodukujete asi 50-500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější odevzdat na sběrný dvůr).

Umělé textilie – při nedokonalém hoření vzniká zejména čpavek. Ten již při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství uniká kyanovodík, který i v malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě.

Zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí – Při pálení organického odpadu vzniká zejména oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), jinak patří do běžného kontejneru a do kontejneru na odpad z městské zeleně či předat do sběrného dvora technických služeb.

Celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír.

Nebezpečné odpady (např. Baterie, barvy, léky) – spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město – informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat. Obecně platí, že léky můžete odevzdat v lékárně a ostatní nebezpečné odpady ve sběrném dvoře technických služeb.

Pneumatiky – jejich spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Opět je bezplatně přebírá sběrný dvůr technických služeb.

Další aktuality

Nejčastější závady na komínu, které mohou způsobit požár

Každoročně se hasiči potýkají se stovkami požárů, které má na svědomí komín. Požárům se ale dá předejít, a to díky...

Čím doma topit aneb vývoj cen u jednotlivých možností vytápění

Jak jsme všichni znatelně poznali, od loňského roku ceny za energie rapidně vzrostly. Promítlo se to nejen na zálohách, ale třeba...

Bříza nebo habr? Čím vlastně topit v krbu?

Než rozehřejete krb a začnete si vychutnávat drobenkový koláč, pojďme se podívat na to, jaké dřevo do krbu přiložit a proč....

© 2023 - Všechna práva vyhrazena. CUP Kominictví s.r.o.
Jsme součástí skupiny ARMEX