Teplá zima = zanesený komín! – Kominici.cz

Teplá zima = zanesený komín!

Aktuální teplé počasí sice přináší úspory na vytápění, ovšem znamená také potíže pro majitele kotlů na tuhá paliva. Teplá zima zvyšuje riziko zanášení komínů sazemi a tvorby dehtu v nich. Zanedbání péče o spalinové cesty může skončit zničením komína.

Jde totiž o komínový tah, který je závislý na rozdílu venkovní teploty a teploty. Pokud komínový tah poklesne pod kritickou hodnotu, může to způsobit provozní problémy spalovacího zdroje. Kvůli špatnému tahu má kotel špatné spalování, a spalinové cesty se násobně více zanáší sazemi.

Pokud je teplá zima a vytápíte pevnými palivy, měli byste věnovat zvýšenou pozornost kontrole a čištění spalinových cest!