AKTUALITY

AKTUALITY

Novinky z oboru, zprávy z tisku, užitečné rady a mnohem více. Připravujeme pro vás články na různá témata spojená s čištěním komínů, kontrolou spalinových cest a zákonnými povinnostmi.

Teplá zima = zanesený komín!

Aktuální teplé počasí sice přináší úspory na vytápění, ovšem znamená také potíže pro majitele kotlů na tuhá paliva. Teplá zima zvyšuje riziko zanášení komínů sazemi a tvorby dehtu v nich. Zanedbání péče o spalinové cesty může skončit zničením komína.

Moderní kamna je také třeba čistit

Občas se setkáváme s názorem, že moderní kamna jsou tak úsporná, že je není třeba tak často čistit. To je ovšem omyl!Bohužel požárů přibývá i u nově postavených komínů s moderními úspornými spalovacími zdroji tepla. Proč tomu tak je?

Požárů komínů každý rok přibývá

Přibývá požárů, které způsobí špatně vyčištěné nebo technicky zanedbané komíny. Ročně jich hasiči likvidují okolo tisícovky. Kontrolu musí provést minimálně jednou ročně odborně způsobilá osoba, což ukládá i vyhláška. Bohužel i tak se najdou případy, kdy majitel zanedbá svou povinnost a důsledky mohou být katastrofické.

Čištění komínů a spalinových cest

Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína prakticky neexistuje. Údržbu komína lze provádět celoročně.  Jestliže necháme provést kontrolu během topné sezóny, musíme před čištěním přestat topit, aby spalinové cesty vychladly. Komíny u topení na plynná paliva může čistit pouze kominík, a to jednou do roka.

Jak vyčistit komín svépomoci

Každý rok musíte ze zákona alespoň jednou nechat vyčistit spalinové cesty profesionálním kominíkem. Mimo pravidelnou kontrolu byste však měli komín čistit také, což zákon dovoluje i svépomoci. Spotřebič bude lépe spalovat a předejdete případným komplikacím v topné sezóně.

Pokud se budete chtít do čištění pustit na vlastní pěst, připravili jsme pro vás jednoduchý návod.

Nebezpečná „levná paliva“

Někteří lidé využívají k vytápění svých domácností „levné palivo“ – odpady. Již nedomyslí skutečnost, že spalováním odpadů v domácích topeništích tak stále častěji přispívají ke vzniku rakoviny, srdečních či dýchacích onemocnění. Jakmile tyto látky opustí komín, nezmizí nikde v ovzduší. Často jsou tak do ovzduší vypouštěny látky, které pomalu poškozují zdraví nás všech.

Co byste rozhodně neměli spalovat?